foto:www.futura.pl

Demo MP3 z fragmentem utworu:"Ach Agnieszka" z nagranej płyty
"Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej"

Witryna Eleny Rutkowskiej www.elena.art.pl